פרחים-זרים-משלוחי פרחים-זרי כלה

פרחים-גידול -טיפוח -שזירת פרחים,עיצוב ,זרים,זרי כלה,פרחים לארועים ועוד
 
עמוד הביתעמוד הבית  אינדקסאינדקס  PortalPortal  GalleryGallery  חיפושחיפוש  הרשםהרשם  התחבר  גלריות תמונות פרחים זריםגלריות תמונות פרחים זרים  עזרהעזרה  
פרחים-זרים-משלוחי פרחים-זרי כלה

פרחים-זרים-משלוחי פרחים-זרי כלה - תנאי הסכם ההרשמה


While the administrators and moderators of this forum will attempt to remove or edit any generally objectionable material as quickly as possible, it is impossible to review every message. Therefore you acknowledge that all posts made to these forums express the views and opinions of the author and not the administrators, moderators or webmaster (except for posts by these people) and hence will not be held liable.

You agree not to post any abusive, obscene, vulgar, slanderous, hateful, threatening, sexually-orientated or any other material that may violate any applicable laws. Doing so may lead to you being immediately and permanently banned (and your service provider being informed). The IP address of all posts is recorded to aid in enforcing these conditions. You agree that the webmaster, administrator and moderators of this forum have the right to remove, edit, move or close any topic at any time should they see fit. As a user you agree to any information you have entered above being stored in a database. While this information will not be disclosed to any third party without your consent the webmaster, administrator and moderators cannot be held responsible for any hacking attempt that may lead to the data being compromised.

This forum system uses cookies to store information on your local computer. These cookies do not contain any of the information you have entered above, they serve only to improve your viewing pleasure. The email address is used only for confirming your registration details and password (and for sending new passwords should you forget your current one).

By clicking Register below you agree to be bound by these conditions.
תקנון ותנאי שימוש באתר ובפורום פרחים                              
ההרשמה והשימוש בכל הפורומים ובמערכות האתר חינם!                                       גלישה נעימה מצוות אתר הפרחים                                                                     
 
אתר הפרחים\פורום פרחים flowersil.bigforumpro.com רשאי לשנות את כללי מערכת הפורומים מעת לעת מבלי למסור הודעה על כך מראש. על כל משתתף במערכת הפורומים חלה האחריות להיות מיודע בכללי מערכת הפורומים. כל משתתף בפורום כלשהו של אתר הפרחים\פורום פרחים, כקורא או משתתף פעיל / סמוי מסכים וכפוף לכללים הבאים: כללי הפורום: מערכת הפורומים של אתר הפרחים הינה מקום מפגש ודיון לגולשים באתר. באמצעות הפורומים ניתן להחליף מידע / דעות / רעיונות ומחשבות. מערכת הפורומים נתונה לפיקוח כללי וטכני של הנהלת האתר ומנהלי הפורומים באתר. הנהלת האתר ומנהלי הפורומים רשאים להסיר הודעות מהפורומים על פי שיקול דעתם הבלעדי. אתר הפרחים אינו אחראי על התכנים המועלים במערכת הפורומים למרות הפיקוח עליהם. אתר הפרחים מסיר מעצמו מראש כל אחריות שהיא הנובעת משימוש במערכת הפורומים. כל האמור במערכת כללים זאת נכתב בלשון זכר אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. תקנות השימוש וההשתתפות במערכת הפורומים: תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו אסורים לפרסום באתר. תכנים אשר מפירים זכויות יוצרים של אדם אחר אסורים לפרסום באתר. קישורים לאתרים אחרים המפרים את החוק בכל צורה שהיא אסורים לפרסום באתר. תכנים המכילים וירוסי מחשב ו/או "סוסים טרויינים" ו/או אמצעים טכניים שמטרתם גרימת נזק לאדם / גוף אחר אסורים לפרסום באתר. תכנים המעודדים בצוע עבירות על החוק ו/או מהווים הפרה כלשהי של החוק אסורים לפרסום באתר. תכנים הכוללים שימוש בשפה בוטה, גסה, מעליבה, ופוגעת אסורים לפרסום באתר. תכנים מוציאי לשון הרע ו/או פוגעים בפרטיות של אדם אחר אסורים לפרסום באתר. תכנים הפוגעים ברגשות הציבור אסורים לפרסום באתר. תכנים מאיימים / פוגעניים / גזעניים / בעלי אופי מיני בוטה אסורים לפרסום באתר. כנים אשר אינם רלוונטיים לפורום בו אתה משתתף אסורים לפרסום באתר. מספר רב של הודעות דומות / זהות אסורים לפרסום באתר. מנהלי אתר הפרחים\פורום פרחים רשאים למחוק תכנים אלו בכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי וזאת ללא צורך בקבלת אישור כלשהוא מגורם / אדם כלשהו. . תכני ההודעות נכתבים על דעת כותביהם בלבד ואין לאתר ולהנהלת האתר כל חלק או צד בדברים אלה. אין לאתר הפרחים\פורם פרחים כל אחריות על טיב המידע הנמסר באמצעות מערכת התכנים שמטרתם פגיעה באתר ו/או בהנהלתו ו/או בעובדיו ו/או במנהלי הפורומים ו/או בתפקודה התקין של מערכת הפורומים ו/או בתפקודו התקין של האתר. תכנים אשר מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו יוסרו על ידי מנהלי אתר הפרחים. המידע שמשתתף מפרסם במערכת הפורומים, יהיה חשוף לכל יתר המשתתפים בפורומים והגולשים באינטרנט. העלאת תכנים למערכת הפורומים והודעות המכילות תוכן אשר נוצר על ידי משתתף בפורום אינן נחלת הכלל. המשתתף הוא בעל זכויות היוצרים של התוכן אותו יצר . המשתתפים מעניקים למנהלי אתר הפרחים פורום פרחים flowersil.bigforumpro.com את הזכות להשתמש בתכנים, במידע ובהעלאת התכנים למערכת הפורומים, בכל דרך שימצאו לנכון, על פי שיקול דעתם וללא צורך בקבלת אישור או מתן תמורה. פרסום של תכנים המוכנסים על ידי המשתתפים לפורומים או למערכות המידע של האתר אינו מצריך קבלת אישור פרטני מהמשתתפים ואף לא מתן תמורה כלשהי למשתתפים. מנהלי אתר הפרחים\פורום פרחים flowersil.bigforumpro.com רשאים להשתמש בו כרצונם. מנהלי אתר הפרחים פורום פרחים flowersil.bigforumpro.com רשאים למסור את הפרטים הידועים לו אודות המשתתפים לידי צד שלישי לצורך ניתוח מידע סטטיסטי במערכת הפורומים. בכדי ליצור קשר עם המשתתפים, להעביר מידע אודות האתר, להעביר מידע פרסומי, לנתח מידע סטטיסטי לצורך יצירת קשר עם המשתתפים, רשאים מנהלי אתר הפרחים פורום פרחים flowersil.bigforumpro.com לאסוף פרטים אודות המשתתפים במערכת הפורומים. כל נושא תוכן ההודעה המוכנסת למערכת הפורומים הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף בפורום. המשתתפים במערכת הפורומים אינם מוכרים למנהלי אתר הפרחים\פורום פרחים ולכן אין ביכולתם לבקר ולבדוק את אמיתות המידע המפורסם על ידם. מנהלי אתר הפרחים פורום פרחים אינם בודקים את המידע המפורסם במערכת. שום אחריות ביחס לתכנים המוכנסים למערכת הפורומים אינה נתונה בידי מנהלי אתר הפרחים\פורום פרחים .flowersil.bigforumpro.com הנהלת האתר ועובדי האתר אינם אחראיים לנזקים שנגרמו למשתתפים כתוצאה מהשתתפותם ו/או שימושם במערכת הפורומים ותביעה כנגד מנהלי האתר ובעליו עקב נזקים שכאלה אינה אפשרית. האחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, שעלולה להיגרם למשתתף או לצד שלישי כלשהו בכל החלטה שתנבע מהמידע שפורסם באתר ע"י צד שלישי ו/או ע"י מנהל פורום ו/או ע"י האתר עצמו, לא תיפול על מנהלי ובעלי אתר הפרחים פורום פרחים flowersil.bigforumpro.com. כל למידע המפורסם במערכת הפורומים ובפרט ביחס למידע מקצועי הניתן כביכול על ידי משתתפים הטוענים שבידם מידע וידע מקצועי שכזה, מומלץ לנהוג בו בזהירות רבה. למנהלי האתר אין ערובה ליכולת המקצועית או ליושרה של המשתתפים בפורומים או למפרסמים באתר. האחראיות לשימוש שיעשה על ידי צד שלישי בפרטים, מידע ותכנים שפורסמו על ידי משתתף במערכת הפורומים היא של המשתמש בלבד ולא של מנהלי ובעלי אתר הפרחים פורום פרחים flowersil.bigforumpro.com. אתר הפרחים\פורום פרחים flowersil.bigforumpro.com מודיעה באופן חד משמעי כי מערכת הפורומים אינה ולא תהיה, תחליף למידע ושירותים הניתנים על ידי אנשי מקצוע ו/או אנשים אחרים הנשכרים על ידי כל אדם למתן מידע / שרות כלשהו. טענות או דרישות, קובלנות או תביעות כלפי אתר הפרחים\פורום פרחיםflowersil.bigforumpro.com או בעליו, אודות התכנים שפורסמו במערכת הפורומים ואודות השימוש שבחרו משתתפים לעשות בתכנים אלה, מצד משתתפים ומשתמשים במערכת הפורומים או מצד כל גורם אחר אינה אפשרית. השימוש בתכנים ומידע שפורסמו במערכת הפורומים וכל החלטה שיקבל משתתף וכל אדם או גוף מטעמו, ביחס אליהם, הינה באחריותו הבלעדית של אותו אדם או גוף. האחריות הבלעדית והמלאה לשימוש במידע / תכנים / שירותים המוצגים במערכת הפורומים הנה של כל משתתף הבוחר להשתמש בהם. מנהלי הפורומים - תקנות ונוהלים: אתר הפרחים\פורום פרחים flowersil.bigforumpro.com מודיעה כי מנהל הפורום רשאי להשתמש בשיקול דעתו על מנת: לסייע למשתתפים בפורום לפרסם מידע שלדעתו הנו רלוונטי למשתתפים בפורום אותו הוא מנהל, לענות לשאלות המועלות בפורום ולהסיר הודעות שלדעתו מפירות את כללי מערכת הפורומים . לשליחת הודעת אימייל flowers.forum.il@gmail.com ).

Up | Down | Top | Bottom